edukujemy

Stowarzyszenie Grupa Stonewall organizuje szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne dla szkół oraz firm.

Szkolenia dla szkół są przeprowadzane bezpłatnie.

Jednym z priorytetowych elementów naszej działalności jest dzielenie się wiedzą o tym, jak walczyć z dyskryminacją i nierównością. Wśród nas są doświadczeni prowadzący i prowadzące, którzy w przystępny i jasny sposób opowiadają o takich zagadnieniach, jak:

> orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa
> istota i przesłanki dyskryminacji
> język równościowy
> coming out
> dyskryminacja wśród uczniów i uczennic
> równe traktowanie w miejscu pracy

Dokładny zakres tematyczny jest uzgadniany przed spotkaniem, w zależności od potrzeb i oczekiwań danej grupy.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu:

Anna Adamowicz

[email protected]