Stonewall dla biznesu

Grupa Stonewall dla Biznesu wspiera Firmy ofertą szkoleń równościowych i antydyskryminacyjnych. Skutecznie i efektywnie dostarczamy szkolenia dla pracowników oraz kadry zarządzającej, wspieramy działy HR, doradzamy oraz dzielimy się najlepszymi praktykami w ramach cyklicznych spotkań networkingowych. Umożliwiamy także realizację wolontariatu pracowniczego w ramach działań Stowarzyszenia Grupa Stonewall.

Dlaczego warto zainwestować w rozwój kompetencji pracowników w obszarze Inclusion & Diversity?

> inkluzywne i włączające środowisko pracy zwiększa poziom zaangażowania i motywacji pracowników oraz sprzyja pozyskiwaniu i zatrzymywaniu talentów
> różnorodność wiedzy, umiejętności i doświadczeń pracowników pozwala na przełamanie utartych schematów myślowych, rutynowych działań i procedur, pomaga w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań
> zadowoleni pracownicy tworzą pozytywny wizerunek firmy wśród przyszłych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz pozostałych grup interesariuszy
> różnorodny zespół umożliwia lepsze rozpoznanie oczekiwań różnych grup klientów, dzięki czemu firma może łatwiej im sprostać
> równe traktowanie oraz zwalczanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji to także redukcja kosztów związanych z fluktuacją kadr i absencją pracowników

Moduły szkoleniowe:
> Różnorodność w biznesie – korzyści dla pracodawcy i pracowników
> Szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne dla pracowników
> Zarządzanie różnorodnością w organizacji – szkolenie dla managerów

Dokładny zakres tematyczny jest uzgadniany przed spotkaniem, w zależności od potrzeb i oczekiwań danej grupy.

Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę, dopasowanego do specyfiki twojej firmy? Zgłoś się do nas! [email protected]

Szkolenia organizowane są na zamówienie Klienta i odbywają się w siedzibie organizacji lub na życzenie Klienta poza jej siedzibą