kim jesteśmy

Grupa Stonewall została założona 22 maja 2015 r.
Jesteśmy organizacją LGBT+ działającą na terenie Wielkopolski. Zajmujemy się edukacją, pomocą, kulturą i integracją. 
Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby, które zgodnie popierają postulaty równouprawnienia par osób tej samej płci oraz walczą z dyskryminacją i przemocą. Aktywnie włączamy się w szereg inicjatyw, które służą walce o prawa człowieka. 

jak działamy

Organizujemy festiwal Poznań Pride Week oraz Marsz Równości w Poznaniu.

Budujemy przyjazne środowisko integrujące osoby LGBT+ oraz naszych sojuszników i sojuszniczki.

Dbamy o widoczność postulatów społeczności LGBT+ w przestrzeni miejskiej i ogólnokrajowej.

Dbamy o reprezentację społeczności LGBT+ w kulturze. Współpracujemy z publicznymi teatrami i produkujemy spektakle.

Rozpowszechniamy rzetelną i sprawdzoną wiedzę. Prowadzimy szkolenia antydyskryminacyjne i równościowe.

Niesiemy pomoc prawną i psychologiczną. Otaczamy wsparciem osoby LGBT+ oraz ich bliskich.

wesprzyj nas

zrób zakupy na

OUT&PROUD

wpłać darowiznę 

39 1020 4027 0000 1802 1629 6209