Skip to content Skip to footer

O co walczy społeczność LGBT+

O co walczy społeczność LGBT?

O co walczy społeczność LGBT+

A

Wprowadzenie w Polsce pełnej równości małżeńskiej z możliwością adopcji dzieci

B

Uchwalenie ustawy o uzgodnieniu płci przewidująca szybką, przejrzystą i przystępną procedurę administracyjną umożliwiającą uzgodnienie płci, opartą o zasadę samostanowienia

C

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadzająca definicję przestępstwa z nienawiści i objęcie tą definicją czynów popełnionych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową

EC

Wprowadzenie rzeczywistej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe

F

Prawny zakaz praktyk konwersyjnych (m.in. “leczenie” homoseksualności)

GEC

Wprowadzenie do szkół rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem na stronie stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza