Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aktywista Bart Staszewski ujawnił dziś, że województwo podkarpackie straciło aż 1,7 mln euro (ok. 8 milionów złotych) w wyniku ogłoszenia się “strefą wolną od LGBT”. To wynik decyzji Funduszy Norweskich, które cofnęły potężną dotację na promocję bogactwa kulturowego i przyrodniczego Karpat.

Polskie ministerstwo miga się od przedstawienia informacji w tej sprawie, więc Staszewski zwrócił się do norweskiego MSZ, które udostępniło mu korespondencję z polską stroną. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej już w lipcu 2020 r. otrzymało specjalną notę informującą, że uchwały anty-LGBT wykluczają otrzymanie środków z Funduszy Norweskich. Mimo to polscy urzędnicy nie zmienili stanowiska i przekonywali, że w Polsce osoby LGBT+ nie są w żaden sposób dyskryminowane. Wobec takiej postawy polskiej strony skutek mógł być tylko jeden – zatrzymanie dotacji.

Bart Staszewski jest znany m.in. z akcji zawieszania znaków “Strefa wolna od LGBT” przy tablicach z nazwami miast, które przyjęły uchwały. Część z nich poczuła się oburzona i wytoczyła Bartowi procesy. Przeciwko niemu toczy się również kilkanaście postępowań wykroczeniowych z racji “naruszenia kodeksu ruchu drogowego”.