Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czy Poznań będzie drugim po Warszawie miastem, które podpisze Deklarację LGBT+? To możliwe! W poniedziałek 6 maja wysłaliśmy do prezydenta Jacka Jaśkowiaka list, w którym przedstawiliśmy propozycje rozwiązań odpowiadających na potrzeby poznańskiej społeczności LGBT+.

Pełną treść listu do prezydenta można znaleźć tutaj.

Nasze propozycje oparliśmy na warszawskiej Karcie LGBT+ podpisanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, skorzystaliśmy również z pomocy stowarzyszenia Miłość nie wyklucza, bez którego stołeczna Karta nigdy by nie powstała. Propozycje są jednak odpowiednio zmodyfikowane, aby uwzględnić różnice pomiędzy Poznaniem i Warszawą.

Wśród zawartych w liście propozycji znalazły się m.in. opracowanie miejskiego systemu interwencyjnego dla osób LGBT+ zagrożonych bezdomnością, stworzenie centrum kulturowo-społecznościowego a także system monitorowania i raportowania przestępstw i incydentów motywowanych homofobią oraz transfobią. Proponujemy również rzetelną edukację antydyskryminacyjną w szkołach oraz przeszkolenie tzw. „Latarników” – osób przygotowanych do pomocy uczniom i uczennicom LGBT+ oraz pracy z kadrą pedagogiczną w swojej szkole.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w pracach nad poznańską Kartą LGBT+ tutaj oraz na naszym Facebooku.