SKLEP

Dla biznesu

Nasza oferta dla biznesu

Wspieramy Firmy ofertą szkoleń równościowych i antydyskryminacyjnych.

Szkolimy skutecznie i efektywnie pracowników oraz kadry zarządzającej, wspieramy działy HR, doradzamy oraz dzielimy się najlepszymi praktykami w ramach cyklicznych spotkań networkingowych.

Umożliwiamy także realizację wolontariatu pracowniczego w ramach działań Stowarzyszenia Grupa Stonewall.

Nasza oferta dla biznesu

Nasze szkolenia są szyte na miarę – dokładny zakres tematyczny ustalamy indywidualnie z każdym klientem, dostosowując treść i formę warsztatów do potrzeb uczestników i uczestniczek oraz firmy. Oferujemy zarówno jednorazowe, pojedyncze szkolenia, jak i warsztaty cykliczne oraz kompleksowe wdrażanie programów szkoleniowych i rozwojowych z zakresu D&I. Szkolenia prowadzone są przez osoby z doświadczeniem trenerskim w zakresie tematyki antydyskryminacyjnej i równościowej.

 • Różnorodność w biznesie – korzyści dla pracodawcy i pracowników
 • Szkolenia równościowe i antydyskryminacyjne dla pracowników
 • Zarządzanie różnorodnością w organizacji – szkolenie dla managerów
 • Sojusznictwo LGBT+ w miejscu pracy czyli jak tworzyć przyjazne i włączające środowisko pracy dla wszystkich

Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji pracowników w obszarze Diversity & Inclusion?

 • Inkluzywne i włączające środowisko pracy zwiększa poziom zaangażowania i motywacji pracowników oraz sprzyja pozyskiwaniu i zatrzymywaniu talentów
 • Różnorodność wiedzy, umiejętności i doświadczeń pracowników pozwala na przełamanie utartych schematów myślowych, rutynowych działań i procedur, pomaga w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań
 • Zadowoleni pracownicy tworzą pozytywny wizerunek firmy wśród przyszłych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz pozostałych grup interesariuszy
 • Różnorodny zespół umożliwia lepsze rozpoznanie oczekiwań różnych grup klientów, dzięki czemu firma może łatwiej im sprostać
 • Równe traktowanie oraz zwalczanie wszelkich form i przejawów dyskryminacji to także redukcja kosztów związanych z fluktuacją kadr i absencją pracowników

Zapraszamy do współpracy

Każdą współpracę zaczynamy od analizy potrzeb Klienta – pozwala nam to dopasować ofertę do potrzeb firmy i pracowników.

Obecnie, większość działań prowadzimy on-line z wykorzystaniem m.in. platformy zoom®. Dostępność szkoleń stacjonarnych aktualnie uzależniona jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Nasze szkolenia przeprowadzamy zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

biznes@grupa-stonewall.pl

Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę, dopasowanego do specyfiki twojej firmy? Zgłoś się do nas!

Wykłady i webinary

Organizujemy wykłady oraz webinary z zakresu Diversity&Inclusion. Mogą one być doskonałą formą uzupełniającą programy szkoleniowe i rozwojowe, szansą na zgłębienie szczególnie interesujących tematów z zakresu zarządzania różnorodnością czy przeciwdziałania dyskryminacji oraz szansą na rozpoczęcie ciekawego dialogu. Organizujemy zarówno pojedyncze, jednorazowe wykłady, jak i cykle spotkań.

 • Język inkluzywny – czym jest i jak go stosować
 • Coming out i jego różne aspekty
 • Sytuacja prawna osób LGBT+ w Polsce

Doradztwo i consulting

Prowadzimy konsultacje oraz doradztwo w zakresie działań Diveristy&Inclusion w firmach – wspieramy działania związane z zarządzaniem różnorodnością oraz budowaniem inkluzywnych miejsc pracy.

Działania w tym zakresie obejmują specjalistyczne konsultacje w zakresie istniejących i/lub planowanych działań firmy, doradztwo oraz rekomendacje w zakresie dobrych praktyk w obszarach związanych z równością i przeciwdziałaniem dyskryminacji, a także coaching dla osób zarządzających oraz kształtujących politykę personalną firmy.

Audyt Diveristy&Inclusion

Narzędzie, które w kompleksowy sposób:

 • pomaga określić aktualny status firmy w zakresie D&I zarówno poprzez analizę twardych danych i dokumentów, jak i percepcję pracowników firmy,
 • określa dobre praktyki z zakresu D&I funkcjonujące w firmie, a także wskazuje obszary do rozwoju, rekomendując konkretne działania wdrożeniowe,
 • wskazuje jak działania w zakresie różnorodności i inkluzywności wpływają na cele biznesowe i priorytety firmy.