SKLEP

Dla szkół

Nasza oferta dla szkół

Stowarzyszenie Grupa Stonewall organizuje warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i homofobii oraz transfobii w szkołach.

Szkolenia wyposażają nauczycielki i nauczycieli oraz osoby związane z edukacją w wiedzę niezbędną do lepszego zrozumienia problemów, z jakimi boryka się młodzież LGBT+.

Realizujemy warsztaty w tematyce antydyskryminacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w placówkach oświaty, oraz z zakresu homofobii i jej konsekwencjach dla dzieci i młodzieży, a także metodach przeciwdziałania homofobii na terenie szkoły.

Warsztat antydyskryminacyjny ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w placówkach oświatowych.

Szkolenie jest okazją do zapoznania się z metodami edukacji antydyskryminacyjnej jest odpowiedzią na kluczowe wyzwania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na różne przesłanki.

Prezentuje narzędzia radzenia sobie z nierównym traktowaniem na różnych poziomach – na poziomie całej szkoły, w relacjach pomiędzy nauczycielem/nauczycielką a klasą oraz w relacjach indywidualnych z uczniami doświadczającymi dyskryminacji.

Ćwiczenia będą okazją do zaplanowania działań antydyskryminacyjnych skierowanych do społeczności szkolnych.

Edukacja antydyskryminacyjna zawiera cztery podstawowe komponenty:

  • rozwija wiedzę na temat mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia,
  • buduje kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji,
  • rozwija wiedzę na temat grup dyskryminowanych oraz ruchów emancypacyjnych,
  • wzmacnia grupy i osoby dyskryminowane i wykluczone na zasadach włączania i upodmiotowienia.

W edukacji antydyskryminacyjnej w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na wiedzę na temat dyskryminowanych grup oraz mechanizmów dyskryminacji, ponieważ stereotypy i uprzedzenia w dużej mierze wynikają z niewiedzy oraz powtarzania obiegowych, często fałszywych, opinii na temat różnych grup mniejszościowych.

Homofobia i jej konsekwencje dla dzieci i młodzieży.
Metody przeciwdziałania na terenie szkoły.

Szkolenie skupia się aspekcie orientacji psychoseksualnej oraz tożsamości płciowej, jako jednej z głównych przesłanek dyskryminacyjnych, które występują w szkołach.

Skupia się nie tylko na wyjaśnieniu pojęć związanych z tą tematyką, ale także ukazuje historię ruchów emancypacyjnych społeczności LGBT+ w różnych krajach. Przedstawia również wyniki badań prowadzonych przez polskie organizacje pozarządowe na temat przemocy motywowanej homofobią. 

Omawia koncepcję stresu mniejszościowego, by wyjaśnić większe nasilenie psychopatologii i częstsze podejmowanie prób samobójczych przez młodzież LGBT+ w porównaniu z heteroseksualnymi rówieśnikami.

Szkolenie zawiera również ćwiczenia, które pozwolą wypracować skuteczne metody przeciwdziałaniu homofobii na ternie szkoły.

 

Zapraszamy do współpracy

Konferencja “Dziecko zagrożone homofobią” [2017] przy udziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Projekt “Szkoła wolna od homofobii i transfobii” realizowany w 2020 przy współpracy z Miastem Poznaniem

Spotkania z uczennicami oraz uczniami podpoznańskich szkół: Leszno, Śrem

edukacja@grupa-stonewall.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany/a zorganizowaniem szkolenia w Twojej szkole, zapraszamy do kontaktu.