Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Gmina Szprotawa zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad równości i poszanowania różnorodności wszystkich osób, bez względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd i orientację seksualną” – brzmi dokument przyjęty przez radnych i radne gminy Szprotawa w województwie lubuskim ?️‍?

Deklaracja radnych została podjęta po apelu, jaki skierowała Anita Kucharska-Dziedzic (Lewica) wraz posłami Tomaszem Aniśko (Zieloni, KO) i Katarzyną Osos (KO) oraz senatorem Wadimem Tyszkiewiczem, a także we współpracy z Instytutem Równości.

– Cieszę się, że przy głosowaniu zapanowała taka zgodność. Przyznam się, że dla mnie było to normalne, bez robienia jakiejś sensacji, klimatu walki. Natomiast dziwię się, że otrzymałem tyle pozytywnych głosów i gratulacji z całej Polski, a przecież, powtarzam, tolerancja powinna być czymś normalnym, nad czym się nie dyskutuje. – powiedział przewodniczący rady Andrzej Strambulski w rozmowie z Gazetą Lubuską.