Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szprotawa miastem przyjaznym LGBT+

"Gmina Szprotawa zobowiązuje się do przestrzegania podstawowych zasad równości i poszanowania różnorodności wszystkich osób, bez względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, wyznanie, światopogląd i orientację seksualną" - brzmi dokument przyjęty przez…

WIĘCEJ