Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy na trening antydyskryminacyjny wzmacniający kompetencje w pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+. Trening jest dedykowany dla osób pracujących w obszarze socjoterapii, psychoedukacji, wsparcia psychologicznego, pomocy społecznej i interwencji kryzysowej. 

Trening poszerzy Twoją wiedzę i kompetencje w zakresie:

  • zjawiska dyskryminacji i podstawowych pojęć z nim związanych;
  • homofobii, transfobii i ich znaczenia w kontekście społecznym; 
  • wpływu stresu mniejszościowego na funkcjonowanie w relacjach społecznych;
  • specyfiki pracy z osobami ze społeczności LGBTQ+ w Polsce; 
  • skutecznego wsparcia i pomocy dla osób LGBTQ+; 

Warsztaty trwają dwa dni i są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy w drugim dniu lub tylko na kilka godzin pierwszego dnia.

Termin:
22-24 stycznia 2021
godz. 9:30 – 16:30

Kliknij, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy

Termin zgłoszeń: 15 stycznia
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Osoby prowadzące:

Lena Bielska (@LBielskaTrenerkaWendo)

Certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Założycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Współpracuje z wrocławskim Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadzi indywidualne procesy wsparcia dla kobiet z różnym doświadczeniem przemocy i kryzysów. Stypendystka The DO School z 2017 roku. Stypendystka Fundacji Alfreda Landeckera oraz Humanity in Action na lata 2020/2021. Pomysłodawczyni, producentka i prowadząca  Dirty Talks Night – wydarzeń wzmacniających głos i widoczność medialną kobiet/osób z grup zagrożonych dyskryminacją. W swojej pracy rozwija się w kierunku pracy z osobami z grupy PTSC (post traumatic stress communities) oraz we wsparciu osób w ruchu aktywistycznym. Współpracuje z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. Obecnie w trakcie studiów psychoterapii i treningu w nurcie Gestalt.

Magda Szewciów (@magdaszewciow)

Certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo. Jako trenerka zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną i przeciwdziałaniem przemocy/ dyskryminacji ze względu na różne cechy tożsamości. Towarzyszy organizacjom i instytucjom w procesach związanych z innowacjami społecznymi i projektowaniu działań/zmian. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W trakcie szkolenia certyfikacyjnego TRE metody redukcji stresu i pracy z traumą. Odbyła roczny staż w The Haven Wolverhampton – pozarządowej organizacji wspierającej kobiety i ich dzieci doznające przemocy i/lub bezdomności, działającej na terenie Wolverhampton i West Midlands w Anglii. Ukończyła m.in. Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Akademię Treningu WenDo, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych, Kurs Moderatora Design Thinking, Studia podyplomowe Zarządzanie Innowacją SWPS, Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.