kto pomaga?

W Centrum Stonewall możesz skorzystać ze wsparcia indywidualnego lub w ramach grupy tematycznej. Do udzielania wsparcia psychologicznego zaprosiliśmy grupę ekspertek i ekspertów działających w Poznaniu, mających odpowiednie przygotowanie i doświadczenie do pracy z osobami z grupy LGBT+. Udzielamy wsparcia indywidualnego, nakierowanego na młodzież, rodziców osób LGBT+ oraz osoby trans.

agnieszka frączek

Terapeutka/counsellorka, absolwentka krakowskiego Centrum Counsellingu Gestalt. Prowadzi terapię indywidualną oraz warsztaty. Najważniejszym obszarem jej działań jest praca z osobami LGBT+. W Grupie Stonewall prowadzi grupę wsparcia Rodzice wokół Tęczy- dla rodziców osób nieheteronormatywnych oraz inicjatywę Bi the Way dla osób biseksualnych. Uczestniczy w szkoleniach podnoszących kompetencje, organizowanych m.in. przez szkoły psychoterapeutyczne i londyńskie Pink Therapy. Swoją pracę poddaje superwizji*.

@: [email protected]
tel.: +48 513 122 577

zofia czerwińska

Psycholożka, Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr SP/1646/2019). Ukończyła I stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Studium Dialogu Motywującego. Naukę kontynuuje w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, a jakość swojej pracy poddaje regularnej superwizji. Prowadzi prywatną praktykę w Centrum Psychoterapii Integralnej, grupę wsparcia w Pracowni Motywacji i Zmian oraz pracuje w Poradni MONAR w Poznaniu. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, dba o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera wzajemnego szacunku i akceptacji, a w relacji terapeutycznej ważna jest dla niej autentyczność i zaufanie.

@: [email protected]
tel.: +48 792 740 509

monika puszyk

Psycholog, certyfikowana terapeutka traumy metodą Somatic Experiencing® (Somatic Experiencing Practitioner, SEP), seksuolog w procesie certyfikacji. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, ukończyła również m.in. „Trening ponownej oceny i restrukturyzacji postaw wobec seksualności” oraz szkolenia w obszarze seksualności i genderu w terapii par i rodzin. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Udziela wsparcia psychologiczno-seksuologicznego w podejściu systemowo-narracyjnym, włączając elementy pracy z ciałem. W ramach współpracy z Grupą Stonewall współprowadzi grupę dla rodziców i członków rodzin osób LGBT+, grupę wsparcia dla osób transpłciowych KOKON oraz udziela indywidualnych konsultacji psychologicznych. Swoją pracę poddaje superwizji*

@: [email protected]
tel.: +48 518 526 543

paweł ziemba

Coach działający w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Coachingu, W pracy indywidualnej specjalizuje się w budowaniu poczucia własnej wartości, pomocy w trudnych życiowych decyzjach, takich jak np. coming out. Pracuje w modelu koaktywnym, wykorzystując różne narzędzia dostosowane do potencjału klienta. Swoja pracę poddaje superwizji*.

@: [email protected]
tel.: +48 602 351 141

justyna kiraga

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychologia kliniczna, seksuologia kliniczna). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu oraz w Regionalnym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonych przez SexCouchU Dr Patti Britton PhD; „Przemilczane „S” oraz pomijane „G” czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej”, czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej i Terapii Systemowej. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi poradnictwo seksuologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne i zajęcia edukacji seksualnej. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Swoją pracę poddaje superwizji.

@: [email protected]
tel.: +48 601 809 063

mateusz białas

Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje kompetencje podnosi w ramach podyplomowych studiów „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywał w ramach staży na oddziałach psychiatrycznych, aktualnie zajmuje się pracą z osobami dorosłymi przeżywającymi trudne sytuacje życiowe. W kontakcie z drugim człowiekiem ceni różnorodność i bogactwo wnoszonych doświadczeń.

@: [email protected]
tel.: +48 665 699 777

*superwizja – to forma kontroli pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta na cyklicznych spotkaniach. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności procesu terapii. Superwizor przygląda się procesowi pracy superwizowanego terapeuty i dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami, aby zwiększyć efektywność pracy terapeuty. W procesie superwizji terapeuta zachowuje pełną anonimowość swojego klienta, nie ujawniając żadnych danych osobowych.