Skip to content Skip to footer

dla osób podejmujących ryzykowne zachowania

Grupa dla osób podejmujących ryzykowne zachowania

Grupa wsparciowo-warsztatowa RESTART dedykowana jest osobom LGBT+, które zauważyły utratę kontroli nad ilością używanych substancji psychoaktywnych i/lub zachowaniami.

!

Spotkania grupy odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17:00 – 19:00 w naszej siedzibie przy Zamkowej 7A/8 w Poznaniu. 
Maksymalna liczba osób uczestniczących to 12. Osoba jest zobowiązana do zachowania minimum 24 godzinnej abstynencji przed spotkaniem. Nie wpuszczamy na spotkanie osób będących pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Jak dołączyć do grupy?
Z powodu ograniczonej liczby miejsc w grupie wymagane jest wypełnienie formularza – [LINK]

i

Grupa przeznaczona jest dla osób LGBT+, które: 

 • zauważyły u siebie utratę kontroli nad ilością używanych substancji psychoaktywnych,
 • są uzależnione od czynności takich jak zakupy, Internet, hazard, gry komputerowe, praca, seks lub ich zachowanie w tych sferach zaczyna być niepokojące,
 • używają chemseksu w sposób, który zaczyna je niepokoić lub nadużywają go,
 • mają trudność w utrzymaniu abstynencji od w/w substancji i/lub czynności,
 • mają myśli o powrocie do nałogu,
 • których nawyki generują cierpienie, są krzywdzące dla nich samych oraz bliskich i chciałyby to zmienić,

Cele grupy RESTART: 

 • próba zrozumienia tego, co generuje problem, rozwijanie autorefleksji i wglądu we własne emocje i myśli,
 • podjęcie tematu uzależnienia i/lub innych form destrukcyjnego zachowania w bezpiecznym gronie osób o podobnym doświadczeniu, redukcja wstydu związanego z tematem,
 • poszukiwanie sposobów na zmianę szkodliwych nawyków w bezpiecznym gronie i/lub podtrzymywanie i rozwijanie motywacji do zmiany, warsztatowe ćwiczenie asertywnego odmawiania,
 • tworzenie stałej i bezpiecznej relacji z osobami uczestniczącymi, kierując się zasadą psychologiczną zgodnie z którą podstawowe i największe zranienia powstają w relacjach i tylko poprzez nowe, zdrowsze relacje i ,,ćwiczenie’’ ich, możemy to zranienie uleczyć,
 • rozmowa o stresie mniejszościowym osób LGBT+ lub poczuciu wykluczenia, które generuje stres i napięcie potencjalnie utrudniające utrzymanie trzeźwości,
 • umożliwienie osobom uczestniczącym otwartej rozmowy o swoim problemie i wspólne szukanie rozwiązania

Czynniki leczące: podobieństwo, katharsis, zbieranie informacji o uzależnieniu, korektywne doświadczenie relacji międzyludzkich, generowanie nadziei, dawanie i otrzymywanie wsparcia emocjonalnego, motywowanie do zmiany lub do utrzymania motywacji do zmiany, altruizm, elementy psychoedukacji, budowanie więzi.

Osoby prowadzące

Zofia Czerwińska

Psycholożka (spec. psychoterapia zaburzeń psychicznych, seksuologia kliniczna), Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr SP/1646/2019), psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Poznaniu oraz pracuje w Poradni Monar. W Stonewall udziela konsultacji psychologicznych oraz współprowadzi grupy Hangar i Restart. W pracy najważniejsza jest dla niej autentyczność oraz zaufanie, dba o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera wzajemnego szacunku oraz akceptacji, kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Kontroluje jakość swojej pracy uczęszczając regularnie na superwizje zespołowe oraz indywidualne.

Bartosz Janasek

Psycholog, absolwent Uniwersytetu SWPS w zakresie psychologii klinicznej i sądowej. Obecnie student czteroletniego podyplomowego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu pomocy uczestnicząc w dodatkowych kursach, konferencjach i warsztatach. Pracuje z osobami dorosłymi udzielając wsparcia psychologicznego, konsultacji oraz współprowadzi grupy terapeutyczne w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa.