SKLEP

Zespół

Kto wspiera?

W Centrum Stonewall możesz skorzystać ze wsparcia indywidualnego lub w ramach grupy tematycznej. Do udzielania wsparcia psychologicznego zaprosiliśmy grupę ekspertek i ekspertów działających w Poznaniu, mających odpowiednie przygotowanie i doświadczenie do pracy z osobami z grupy LGBT+. Udzielamy wsparcia indywidualnego, nakierowanego na młodzież, rodziców osób LGBT+ oraz osoby trans.

Pixie Frączek

agnieszka.pixi.fraczek@gmail.com

Terapeuta Gestalt, ukończyła krakowskie Centrum Counsellingu Gestalt, obecnie rozwija swój warsztat i umiejętności na rocznym treningu w londyńskiej Pink Therapy, instytucji szkolącej terapeutów wspierających osoby nieheteronormatywne, transpłciowe oraz, niezależnie od tożsamości psychoseksualnej, osoby z grupy GSRD (gender, sexual, relationship diversities). Oprócz współpracy terapeutycznej z Grupą Stonewall, wspiera osoby zaangażowane w sexworking w organizacji Sex Work Polska. Od stycznia 2022 formalnie będzie doradcą w zakresie poradnictwa okołotestowego HIV i AIDS. W Grupie Stonewall prowadzi grupę Bi the Way, Rodzice wokół Tęczy, inicjatorka grupy dla kobiet niehetero 40+.

Zofia Czerwińska

zofia.weronika.czerwinska@gmail.com

Psycholożka (spec. psychoterapia zaburzeń psychicznych, seksuologia kliniczna), Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr SP/1646/2019), psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Poznaniu oraz pracuje w Poradni Monar. W Stonewall udziela konsultacji psychologicznych oraz współprowadzi grupy Hangar i Restart. W pracy najważniejsza jest dla niej autentyczność oraz zaufanie, dba o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera wzajemnego szacunku oraz akceptacji, kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Kontroluje jakość swojej pracy uczęszczając regularnie na superwizje zespołowe oraz indywidualne.

Justyna Kiraga

justyna.kiraga@gmail.com

Ukończyła psychologię ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Seksuologia Kliniczna oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie szkoli się w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuje w oparciu o założenia terapii systemowej i narracyjnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz uczestniczyła w licznych kursach w Polsce i za granicą z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii. Prowadzi psychoterapię i grupy psychoedukacyjne, udziela konsultacji seksuologicznych i poradnictwa seksuologicznego. Doświadczenie zdobywała na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu,  Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „Amonaria” w Poznaniu,  Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Zalasewie.  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii i seksuologii. Dodatkowo podnosi kwalifikacje z obszaru terapii par szkoląc się w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT w Polskim Instytucie EFT. We współpracy ze Stowarzyszeniem Stonewall współprowadzi Grupę Hangar i Wokół Coming Outu.

Mateusz Białas

mts.bialas@gmail.com

Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kompetencje nabywa w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Doświadczenie zawodowe rozwija pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz w ramach współpracy w Stowarzyszeniu Grupa Stonewall. Jest stałym uczestnikiem kwalifikowanych krajowych konferencji seksuologicznych, jak również innych konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodymi dorosłymi prowadząc poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne oraz psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Przestrzega zasad kodeksu etycznego psychologa oraz kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jakub Błajet

jakub.blajet@gmail.com

Psycholog (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz psychoterapeutą w procesie kształcenia. Pracuje w podejściu Analizy Transakcyjnej. Swoje kompetencje rozwija uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach oraz regularnych superwizjach. Na co dzień udziela wsparcia w ramach konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej oraz grupowej. Pracuje z osobami dorosłymi oraz nastolatkami. Współpracuje obecnie z Jeżyckim Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży,  Gabinetami Terapeutycznymi Autonomia oraz Grupą Stonewall. Aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania wykluczenia społecznego osób ze społeczności LGBT+ oraz osób z niepełnosprawnościami.

Urszula Szwabowicz

Terapeutka Gestalt w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, pedagożka. Na co dzień wspiera młodzież i rodziców w poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży przy Fundacji Raduga w Legnicy. Szczególnie uważna na potrzeby nieheteronormatywnych i transpłciowych nastolatek i nastolatków. Stawia sobie za cel edukowanie opiekunów w zakresie wspierania młodzieży LGBTQ+. Zainteresowana przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, współtworzy punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy.

Alicja Dominiak

alicja.anna.dominiak@gmail.com

Psycholog, Psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: Psychologia Zdrowia i Choroby i Seksuologia Kliniczna). Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Analizy Transakcyjnej w Poznaniu. Członkini Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. Doświadczenie zawodowe nabywała w trakcie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne i grupy warsztatowe. Członkini zespołu psychoterapeutów udzielających wsparcia dla anglojęzycznych studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i  Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM . Współpracowała także z fundacjami działającymi w obszarze rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami (Stowarzyszenie na Tak i Fundacja Aktywizacja).