Skip to content Skip to footer

kto szkoli?

Jednym z priorytetowych elementów naszej działalności jest dzielenie się wiedzą o tym, jak walczyć z dyskryminacją i nierównością. Wśród nas są doświadczeni prowadzący i prowadzące, którzy w przystępny i jasny sposób opowiadają o takich wybranych zagadnieniach.

Anna Adamowicz

Anna Adamowicz

Trenerka Diversity & Inclusion. Aktywnie działa na rzecz osób LGBT+ w Grupie Stonewall, a zasiadając w zarządzie Stowarzyszenia współtworzy wizję organizacji. Jako trenerka zajmuje się edukacją i wsparciem eksperckim z zakresu różnorodności, skupiając się jednak głównie na tematyce związanej z obecnością osób LGBT+ w przestrzeni publicznej oraz w miejscach pracy. Od 2018 roku przeprowadza szkolenia z zarządzania różnorodnością w poznańskich firmach. Na co dzień pracuje w IT branży e-commerce zarządzając produktami oraz projektami.

Anna Pająk

Anna Pająk

Trenerka Diversity & Inclusion. Ekspertka w zakresie zarządzania projektami i programami, tworzenia biur projektów, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zmianami i ryzykiem; wdrażania i utrzymania efektywnego zarządzania procesowego, pasjonatka Lean i ciągłego doskonalenia. Od ponad dekady wspiera międzynarodowe organizacje poprzez przekuwanie inicjatyw strategicznych w projekty i budowę portfeli projektów, z sukcesem dostarcza projekty transformacyjne oraz w obszarze IT. Prowadzi również szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektami oraz metodyk projektowych. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Chemia z zastosowaniami informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pasję do nauk ścisłych skutecznie łączy z zarządzaniem różnorodnością i wykorzystuje do efektywnego wdrażania projektów oraz budowania zespołów. Z Grupą Stonewall związana od 2017 roku, prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu Inclusion & Diversity oraz szkolenia dla Wolontariuszy. Współtworzy wydarzenia Poznań Pride Week oraz organizację Marszu Równości w Poznaniu.

Magda Szewców

Magda Szewców

Trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo. Jako trenerka zajmuje się edukacją/wsparciem eksperckim z zakresu różnorodności, równości płci, dostępności usług dla osób z różnym stopniem sprawności a także przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na różne cechy tożsamości. Towarzyszy organizacjom i instytucjom w procesach związanych z innowacjami społecznymi i projektowaniu działań/zmian. Ukończyła m.in. Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Akademię Treningu WenDo, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych, Kurs Moderatora Design Thinking, Studia podyplomowe Zarządzanie Innowacją SWPS, Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji. www.magdaszewciow.pl

Jarosław Skupiński

Jarosław Skupiński

Trener Diverisity&Inclusion. Zawodowo związany z obszarem HR, obecnie pracuje w roli HR Menedżera w międzynarodowej organizacji. Współpracuje z dyrektorem generalnym oraz liderami zapewniając coaching i doradztwo w obszarze HR. Wspiera budowę kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i otwartej komunikacji na wszystkich poziomach w nowej organizacji w celu wzmocnienia współpracy, szacunku dla wszystkich oraz różnorodności i integracji. Zajmuje się również coachingiem i szkoleniami dla menedżerów liniowych. Zaangażowany w prowadzenie Inclusion&Diversity Council – zespół doradczy przy zarządzie firmy w Polsce. Ukończył psychologię oraz studia podyplomowe z dziedziny seksuologii w UAM Poznań oraz HR Management w WSB. W trakcie uzyskiwania certyfikatu ACC ICF. W Grupie Stonewall prowadzi szkolenia oraz konsultacje biznesowe dla firm z zakresu wdrażania strategii Inclusion&Diversity.