Pomoc doradcza, psychologiczna i coachingowa w Centrum Stonewall
Pomoc doradcza, psychologiczna i coachingowa oferowana przez Grupę Stonewall adresowana jest do osób LGBT+, które ukończyły 16 rok życia oraz ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci), o ile zgłaszana sprawa dotyczy kwestii LGBT+.

 KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje psychologiczne mają na celu wstępne rozpoznanie źródeł przeżywanej trudności oraz wsparcie zgłaszającej się osoby w procesie dalszego szukania pomocy. Konsultacje nie mają charakteru terapeutycznego, mogą natomiast pomóc w ustaleniu, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje osoba zgłaszająca się i gdzie może je uzyskać w ramach działań Grupy Stonewall, jak również w obszarze istniejącego systemu bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz usług oferowanych na wolnym rynku.

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym z konkretnym psychologiem pełniącym dyżur w danym dniu (czwartki, w godz. 18.00-20.00). Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem dyżuru lub o kontakt mailowy najpóźniej w dniu poprzedzającym dyżur.

Prosimy nie kontaktować się przy pomocy sms-ów lub wiadomości na facebooku. Jednocześnie informujemy, że aktualnie Grupa Stonewall nie prowadzi terapii osób LGBT+.

 

04.05 (Czw) - Robert Bilski
11.05 (Czw) - Justyna Kiraga
18.05 (Czw) - Joanna Cynkutis
25.05 (Czw) - Monika Puszyk

01.06 (Czw) - Tomasz Juńczyk
08.06 (Czw) - Robert Bilski
14.06 (Czw) - Monika Puszyk
22.06 (Czw) - Jowita Wycisk
29.06 (Czw) - Justyna Kiraga

WSPARCIE GRUPOWE 

g1_v2

Grupa przeznaczona dla młodzieży LGBT+ (od 16 roku życia). Jest przestrzenią, w której każda osoba ma okazję poczuć się ważna i słuchana. Jak mówią pomysłodawczynie grupy, „pragniemy aby nasze spotkania stały się źródłem inspiracji płynących z tego, co w nas podobne i różne. Sesje mają formę otwartą, tzn. że poruszamy tematy oraz realizujemy aktywności zaproponowane przez społeczność grupy HANGAR, co umożliwia rozwijanie własnego potencjału”.

| Spotkania: Czwartki, godz 18:00-19:30 / Pierwsze spotkanie 12 stycznia 2017r.

grupa_3

Grupa o charakterze otwartym, stworzona z myślą  o rodzicach przeżywających trudności w związku z tożsamością seksualną swoich dorastających i dorosłych dzieci. Spotkania stanowią okazję do tego, aby w bezpiecznej i dyskretnej atmosferze podzielić się swoimi przeżyciami, opowiedzieć i posłuchać o trudnościach innych rodziców oraz sposobach wzmocnienia lub odbudowy relacji rodzinnych. Grupa skupia również rodziców akceptujących drogę życiową swojego dziecka, gotowych podzielić się swoim doświadczeniem i historią.

| Spotkania: Trzecia lub czwarta sobota miesiąca, 16:00 (każde spotkanie trwa 3h) / Pierwsze spotkanie 28 stycznia 2017r.

grupa_2

Grupa wsparcia dla osób trans KOKON. Grupa przeznaczona dla osób określających się jako transpłciowe i/lub doświadczających trudności, czy też wątpliwości co do własnej tożsamości płciowej. Spotkania grupy stanowią przestrzeń do wymiany doświadczeń, dzielenia się przemyśleniami i odczuciami oraz szukania odpowiedzi na własne pytania i wątpliwości w bezpiecznej przestrzeni.

| Spotkania: Pierwsze spotkanie grupy: czwartek, 25 maja, godz. 18.00, Centrum Stonewall

grupa_1

Grupa przeznaczona dla osób LGBT+ powyżej 20 roku życia, dla których tożsamość seksualna i kwestia ujawniania jej przed innymi jest przedmiotem wspólnej refleksji i osobistej pracy. Grupa ma charakter zamknięty, warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział w warsztacie „Coming out a linia życia”.

| Spotkania: Raz w miesiącu________________________________________________

Wszystkie spotkania grupowe organizowane są w Centrum Stonewall przy ul. Jackowskiego 17 m. 6.
Dodatkowe informacje na temat poszczególnych grup można uzyskać telefonicznie lub mailowo u osób prowadzących.

________________________________________________

 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

agnieszka_fraczek| Agnieszka Frączek |

Terapeutka w trakcie certyfikacji w krakowskim Centrum Terapii i Counsellingu Gestalt, prowadzi terapię indywidualną z osobami  przeżywającymi  trudności życiowe  oraz będącymi w kryzysie emocjonalnym. Jednym z obszarów jej działań jest praca z osobami LGBT+. W Stonewall prowadzi grupy spotkaniowe dla rodziców osób nieheteronormatywnych. Swoją pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: agnieszka-fraczek@gazeta.pl 

tel: +48 513 122 577

 

tomasz_junczyk

| Tomasz Juńczyk |

Psycholog i psychoterapeuta, pracujący w nurcie systemowym i narracyjnym.  Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię grupową oraz szkolenia.  Ukończył 4-letnią szkołę terapeutyczną, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją*.

KONTAKT:
@: t.junczyk@pracowniarozwoju.org  

tel: +48 608 453 021

 

 

joanna_korzeniowska

| Joanna Cynkutis |

Psycholożka, od 2016 roku pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu psychoterapii na podyplomowych studiach w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Rozpoczęła własną praktykę oferując pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującym zmiany, rozwoju oraz lepszego zrozumienia samego siebie. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+ oraz grupę samorozwojową. Swoją pracę poddaje superwizji*


KONTAKT:
@: joannacynkutis@gmail.com  

tel: +48 503 563 485

 

Justyna_Kiraga| Justyna Kiraga |

Psycholożka, absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu pomocy psychologicznej, edukacji seksualnej i seksuologii, m.in „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring”, „Seksualność i Gender w Pomocy Psychologicznej” czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Szczególnie zainteresowana edukacją seksualną. Obecnie szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+. Swoją pracę poddaje superwizji*

KONTAKT:
@: justyna.kiraga@gmail.com

tel: +48 601 809 063

karolina_orlik

| Karolina Orlik |

Psycholożka, słuchaczka Studiów Podyplomowych "Seksuologia kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia" powołanych przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy ze Grupą Stonewall prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych, dyżury partyworkerskie, a także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupę samorozwojową.

KONTAKT:
@: orlikkarolina@gmail.com 

tel: +48 888 175 076

 

 

monika_puszyk

| Monika Puszyk |

Psycholog, terapeutka, seksuolog w procesie certyfikacji. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, ukończyła również m.in. „Trening ponownej oceny i restrukturyzacji postaw wobec seksualności” oraz szkolenia w obszarze seksualności i genderu w terapii par i rodzin. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz 3-letniego szkolenia afiliowanego przez Somatic Experiencing® Trauma Institute. Udziela pomocy psychologicznej w podejściu systemowo-narracyjnym, włączając elementy pracy z ciałem. Swoją pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: mpuszyk@gmail.com

tel.: +48 667 820 060

 

 

anna_sawicka| Anna Sawicka |

Z wykształcenia jest psychologiem, specjalistą terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Prowadzi terapię indywidualną w oparciu o nurt humanistyczny. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji*

KONTAKT:
@: anamaria.sawicka@gmail.com  

tel.: +48 721 826 437

 

 

 

jowita_wycisk | Dr Jowita Wycisk |

Psycholożka, ma doświadczenie w pracy z osobami LGB. Na co dzień prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM. W ramach dyżurów w Grupie Stonewall prowadzi konsultacje indywidualne na temat coming outu dla osób nieheteroseksualnych i ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dorosłych dzieci). Pracuje w oparciu o analizę transakcyjną i podejście systemowe, swoją pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: jowitawycisk@gmail.com

tel.: +48 609 994 329

 

 

 

pawel_ziemba | Paweł Ziemba | 

Coach działający w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Coachingu, W pracy indywidualnej specjalizuje się w budowaniu poczucia własnej wartości, pomocy w trudnych życiowych decyzjach, takich jak np. coming out. Pracuje w modelu koaktywnym, wykorzystując różne narzędzia dostosowane do potencjału klienta. Swoja pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: pawel.ziemba@grupa-stonewall.pl
tel.: +48 602 351 141

 

 

 

robert_bilski | Robert Bilski | 

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, słuchacz 4 letniego, akredytowanego kursu do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Szkoli się w nurcie integracyjnym. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Odbył staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Pracuje z osobami dorosłymi. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+.

KONTAKT:
@: robertbilski@interia.eu
tel.:+48 508 316 174

 

 

 


 *superwizja
To forma kontroli pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta na cyklicznych spotkaniach. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności procesu terapii. Superwizor przygląda się procesowi pracy superwizowanego terapeuty i dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami, aby zwiększyć efektywność pracy terapeuty. W procesie superwizji terapeuta zachowuje pełną anonimowość swojego klienta, nie ujawniając żadnych danych osobowych.