Pomoc doradcza, psychologiczna i coachingowa w Centrum Stonewall
Pomoc doradcza, psychologiczna i coachingowa oferowana przez Grupę Stonewall adresowana jest do osób LGBT+, które ukończyły 16 rok życia oraz ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dzieci), o ile zgłaszana sprawa dotyczy kwestii LGBT+.

 KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje psychologiczne mają na celu wstępne rozpoznanie źródeł przeżywanej trudności oraz wsparcie zgłaszającej się osoby w procesie dalszego szukania pomocy. Konsultacje nie mają charakteru terapeutycznego, mogą natomiast pomóc w ustaleniu, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje osoba zgłaszająca się i gdzie może je uzyskać w ramach działań Grupy Stonewall, jak również w obszarze istniejącego systemu bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz usług oferowanych na wolnym rynku.

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym z konkretnym psychologiem pełniącym dyżur w danym dniu (czwartki, w godz. 18.00-20.00). Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem dyżuru lub o kontakt mailowy najpóźniej w dniu poprzedzającym dyżur.

Prosimy nie kontaktować się przy pomocy sms-ów lub wiadomości na facebooku. Jednocześnie informujemy, że aktualnie Grupa Stonewall nie prowadzi terapii osób LGBT+.

 

02.03 (Czw) - Jowita Wycisk
09.03 (Czw) - Joanna Cynkutis
16.03 (Czw) - Monika Puszyk
22.03 (Śr) - Anna Sawicka
30.03 (Czw) - Justyna Kiraga

06.04 (Czw) - Monika Puszyk
12.04 (Śr) g.17:00 - Tomasz Juńczyk
20.04 (Czw) - Joanna Cynkutis
27.04 (Czw) - Justyna Kiraga

WSPARCIE GRUPOWE 

g1_v2

Grupa przeznaczona dla młodzieży LGBT+ (od 16 roku życia). Jest przestrzenią, w której każda osoba ma okazję poczuć się ważna i słuchana. Jak mówią pomysłodawczynie grupy, „pragniemy aby nasze spotkania stały się źródłem inspiracji płynących z tego, co w nas podobne i różne. Sesje mają formę otwartą, tzn. że poruszamy tematy oraz realizujemy aktywności zaproponowane przez społeczność grupy HANGAR, co umożliwia rozwijanie własnego potencjału”.

| Spotkania: Czwartki, godz 18:00-19:30 / Pierwsze spotkanie 12 stycznia 2017r.

grupa_3

Grupa o charakterze otwartym, stworzona z myślą  o rodzicach przeżywających trudności w związku z tożsamością seksualną swoich dorastających i dorosłych dzieci. Spotkania stanowią okazję do tego, aby w bezpiecznej i dyskretnej atmosferze podzielić się swoimi przeżyciami, opowiedzieć i posłuchać o trudnościach innych rodziców oraz sposobach wzmocnienia lub odbudowy relacji rodzinnych. Grupa skupia również rodziców akceptujących drogę życiową swojego dziecka, gotowych podzielić się swoim doświadczeniem i historią.

| Spotkania: Trzecia lub czwarta sobota miesiąca, 16:00 (każde spotkanie trwa 3h) / Pierwsze spotkanie 28 stycznia 2017r.

grupa_2

Grupa przeznaczona dla osób doświadczających wątpliwości co do własnej tożsamości płciowej lub określających się jako transpłciowe (transseksualne, transwestytyczne, transsgenderowe lub jakkolwiek inaczej). Spotkania grupy stanowią przestrzeń do wymiany doświadczeń, dzielenia się przemyśleniami i odczuciami oraz szukania odpowiedzi na własne pytania i wątpliwości. Opiekę merytoryczną sprawuje Fundacja Trans-Fuzja.

| Spotkania: Każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca (w grudniu tego roku 02.12 oraz 16.12) /  18:30-20:30

grupa_1

Grupa przeznaczona dla osób LGBT+ powyżej 20 roku życia, dla których tożsamość seksualna i kwestia ujawniania jej przed innymi jest przedmiotem wspólnej refleksji i osobistej pracy. Grupa ma charakter zamknięty, warunkiem uczestnictwa jest wcześniejszy udział w warsztacie „Coming out a linia życia”.

| Spotkania: Raz w miesiącu________________________________________________

Wszystkie spotkania grupowe organizowane są w Centrum Stonewall przy ul. Jackowskiego 17 m. 6.
Dodatkowe informacje na temat poszczególnych grup można uzyskać telefonicznie lub mailowo u osób prowadzących.

________________________________________________

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

agnieszka_fraczek| Agnieszka Frączek |

Terapeutka w trakcie certyfikacji w krakowskim Centrum Terapii i Counsellingu Gestalt, prowadzi terapię indywidualną z osobami  przeżywającymi  trudności życiowe  oraz będącymi w kryzysie emocjonalnym. Jednym z obszarów jej działań jest praca z osobami LGBT+. W Stonewall prowadzi grupy spotkaniowe dla rodziców osób nieheteronormatywnych. Swoją pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: agnieszka-fraczek@gazeta.pl 

tel: +48 513 122 577

 

tomasz_junczyk

| Tomasz Juńczyk |

Psycholog i psychoterapeuta, pracujący w nurcie systemowym i narracyjnym.  Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, psychoterapię grupową oraz szkolenia.  Ukończył 4-letnią szkołę terapeutyczną, certyfikowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pracuje pod stałą superwizją*.

KONTAKT:
@: t.junczyk@pracowniarozwoju.org  

tel: +48 608 453 021

 

 

joanna_korzeniowska

| Joanna Cynkutis |

Psycholożka, od 2016 roku pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu psychoterapii na podyplomowych studiach w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Rozpoczęła własną praktykę oferując pomoc osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującym zmiany, rozwoju oraz lepszego zrozumienia samego siebie. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+ oraz grupę samorozwojową. Swoją pracę poddaje superwizji*


KONTAKT:
@: joannacynkutis@gmail.com  

tel: +48 603 085 945

 

Justyna_Kiraga| Justyna Kiraga |

Psycholożka, absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu pomocy psychologicznej, edukacji seksualnej i seksuologii, m.in „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring”, „Seksualność i Gender w Pomocy Psychologicznej” czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Szczególnie zainteresowana edukacją seksualną. Obecnie szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej. W ramach współpracy z Grupą Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+. Swoją pracę poddaje superwizji*

KONTAKT:
@: justyna.kiraga@gmail.com

tel: +48 601 809 063

karolina_orlik

| Karolina Orlik |

Psycholożka, słuchaczka Studiów Podyplomowych "Seksuologia kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia" powołanych przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Stonewall prowadzi grupę wsparcia dla osób transpłciowych, dyżury partyworkerskie, a także indywidualne konsultacje psychologiczne oraz grupę samorozwojową.

KONTAKT:
@: orlikkarolina@gmail.com 

tel: +48 888 175 076

 

 

monika_puszyk

| Monika Puszyk |

Psycholog, terapeutka, seksuolog w procesie certyfikacji. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, ukończyła również m.in. „Trening ponownej oceny i restrukturyzacji postaw wobec seksualności” oraz szkolenia w obszarze seksualności i genderu w terapii par i rodzin. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej oraz 3-letniego szkolenia afiliowanego przez Somatic Experiencing® Trauma Institute. Udziela pomocy psychologicznej w podejściu systemowo-narracyjnym, włączając elementy pracy z ciałem. Swoją pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: mpuszyk@gmail.com

tel.: +48 667 820 060

 

 

anna_sawicka| Anna Sawicka |

Z wykształcenia jest psychologiem, specjalistą terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Prowadzi terapię indywidualną w oparciu o nurt humanistyczny. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach. Swoją pracę poddaje stałej superwizji*

KONTAKT:
@: anamaria.sawicka@gmail.com  

tel.: +48 721 826 437

 

 

 

jowita_wycisk | Dr Jowita Wycisk |

Psycholożka, ma doświadczenie w pracy z osobami LGB. Na co dzień prowadzi badania i zajęcia dydaktyczne w Instytucie Psychologii UAM. W ramach dyżurów Stowarzyszenia prowadzi konsultacje indywidualne na temat coming outu dla osób nieheteroseksualnych i ich rodzin (rodziców, rodzeństwa, dorosłych dzieci). Pracuje w oparciu o analizę transakcyjną i podejście systemowe, swoją pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: jowitawycisk@gmail.com

tel.: +48 609 994 329

 

 

 

pawel_ziemba | Paweł Ziemba | 

Coach działający w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Coachingu, W pracy indywidualnej specjalizuje się w budowaniu poczucia własnej wartości, pomocy w trudnych życiowych decyzjach, takich jak np. coming out. Pracuje w modelu koaktywnym, wykorzystując różne narzędzia dostosowane do potencjału klienta. Swoja pracę poddaje superwizji*.

KONTAKT:
@: pawel.ziemba@grupa-stonewall.pl
tel.: +48 602 351 141

 

 

 

robert_bilski | Robert Bilski | 

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, słuchacz 4 letniego, akredytowanego kursu do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Szkoli się w nurcie integracyjnym. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Odbył staż kliniczny w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Pracuje z osobami dorosłymi. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Stonewall prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób LGBT+.

KONTAKT:
@: robertbilski@interia.eu
tel.:+48 508 316 174

 

 

 


 *superwizja
To forma kontroli pracy psychoterapeutycznej, której dobrowolnie poddaje się terapeuta na cyklicznych spotkaniach. Jest standardem profesjonalnej terapii, gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności procesu terapii. Superwizor przygląda się procesowi pracy superwizowanego terapeuty i dzieli się z nim swoimi spostrzeżeniami, aby zwiększyć efektywność pracy terapeuty. W procesie superwizji terapeuta zachowuje pełną anonimowość swojego klienta, nie ujawniając żadnych danych osobowych.