Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Stowarzyszenie Grupa Stonewall ze wsparciem Miasta Poznania prowadzi mieszkanie interwencyjne dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności oraz narażonych na przemoc. 

Wsparcie dedykowane jest przebywającym w Poznaniu pełnoletnim osobom LGBT+:  

  • pozbawionym dachu nad głową ze względu na swoją orientacje psychoseksualną i tożsamość płciową (również osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach)
  • bez miejsca zamieszkania (w tym osoby, które nie mogą przebywać w schroniskach dla bezdomnych ze względu metrykalne oznaczenie płci, różne od płci odczuwanej) 
  • z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej) 

Osoby zakwaterowane w mieszkaniu zostają objęte planem wyjścia z sytuacji kryzysowej. Plan może obejmować pomoc psychologiczną, psychiatryczną, prawną, mediacyjną, wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania, wsparcie w kontakcie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej itp. Osobom zapewnia się odzież i wyżywienie. Warunkiem zakwaterowania w mieszkaniu jest zaakceptowanie jego regulaminu. 

Decyzję o zakwaterowaniu osoby w mieszkaniu podejmuje opiekunka mieszkania interwencyjnego na podstawie wstępnej rozmowy z zainteresowaną osobą. 

Kontakt w sprawie zakwaterowania w mieszkaniu: 

mail: [email protected] 

tel.  +48 799 042 857

Mieszkania i hostele interwencyjne działają również w innych polskich miastach. 

Warszawa => mailowo: [email protected] lub telefonicznie: 22 628 52 22 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00–21:00)

Kraków => telefonicznie: +48 797 371 656