SKLEP

Mieszkanie wspomagane

Mieszkanie wspomagane

Stowarzyszenie Grupa Stonewall ze wsparciem Miasta Poznania prowadzi mieszkanie interwencyjne dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności oraz narażonych na przemoc.

Ważne informacje

Wsparcie dedykowane jest przebywającym w Poznaniu pełnoletnim osobom LGBT+:

  • pozbawionym dachu nad głową ze względu na swoją orientacje psychoseksualną i tożsamość płciową (również osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach),
  • bez miejsca zamieszkania (w tym osoby, które nie mogą przebywać w schroniskach dla bezdomnych ze względu metrykalne oznaczenie płci, różne od płci odczuwanej),
  • z niezabezpieczonym zakwaterowaniem (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej).

Osoby zakwaterowane w mieszkaniu zostają objęte planem wyjścia z sytuacji kryzysowej. Plan może obejmować pomoc psychologiczną, psychiatryczną, prawną, mediacyjną, wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia oraz miejsca zamieszkania, wsparcie w kontakcie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej itp. Osobom zapewnia się odzież i wyżywienie. Warunkiem zakwaterowania w mieszkaniu jest zaakceptowanie jego regulaminu.

Kontakt w sprawie zakwaterowania w mieszkaniu:

Decyzję o zakwaterowaniu osoby w mieszkaniu podejmuje opiekunka mieszkania interwencyjnego na podstawie wstępnej rozmowy z zainteresowaną osobą.

mieszkanie@grupa-stonewall.pl


Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę, dopasowanego do specyfiki twojej firmy? Zgłoś się do nas!

Dostępy również kontakt telefoniczny czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00.
tel. +48 663 493 827