SKLEP

Grupa dla młodzieży

Grupa dla młodzieży

Grupa dla młodzieży Hangar przeznaczona jest dla osób w wieku 16-26 lat.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i są doskonałą okazją do poznania nowych osób i porozmawiania o ważnych dla siebie sprawach w gronie osób, które rozumieją naszą sytuację.

Ważne informacje

Najbliższe spotkanie grupy odbędzie się 1 i 15 grudnia w godz. 18:00 - 20:00.

Spotkania odbywają się stacjonarnie w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Święty Marcin 80/82 pokój 342 w Poznaniu (3 piętro - dawny Zamek Cesarski)

Jak wyglądają spotkania grupy?
Spotkania mają formułę otwartą, a więc realizowane są tematy, które proponują i wnoszą osoby uczestniczące. Rozmawiamy o Waszych bieżących sprawach, dzielimy się doświadczeniami, wspieramy się wzajemnie. Spotkania są moderowane przez doświadczone osoby prowadzące, które dbają o wzajemny szacunek i przestrzeganie przyjętych przez grupę zasad.

Czy do spotkań grupy można dołączyć w dowolnym momencie?
Tak. W każdym spotkaniu uczestniczą zarówno osoby pojawiające się na nich regularnie, jak i zupełnie nowe. Każda grupa jest otwarta i nowe twarze są bardzo mile widziane.

Kto prowadzi?

Zofia Czerwińska

zofia.weronika.czerwinska@gmail.com

Psycholożka (spec. psychoterapia zaburzeń psychicznych, seksuologia kliniczna), Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr SP/1646/2019), psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Poznaniu oraz pracuje w Poradni Monar. W Stonewall udziela konsultacji psychologicznych oraz współprowadzi grupy Hangar i Restart. W pracy najważniejsza jest dla niej autentyczność oraz zaufanie, dba o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera wzajemnego szacunku oraz akceptacji, kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Kontroluje jakość swojej pracy uczęszczając regularnie na superwizje zespołowe oraz indywidualne.

Justyna Kiraga

justyna.kiraga@gmail.com

Ukończyła psychologię ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Seksuologia Kliniczna oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie szkoli się w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuje w oparciu o założenia terapii systemowej i narracyjnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz uczestniczyła w licznych kursach w Polsce i za granicą z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii. Prowadzi psychoterapię i grupy psychoedukacyjne, udziela konsultacji seksuologicznych i poradnictwa seksuologicznego. Doświadczenie zdobywała na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu,  Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „Amonaria” w Poznaniu,  Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Zalasewie.  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii i seksuologii. Dodatkowo podnosi kwalifikacje z obszaru terapii par szkoląc się w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT w Polskim Instytucie EFT. We współpracy ze Stowarzyszeniem Stonewall współprowadzi Grupę Hangar i Wokół Coming Outu.