grupa dla młodzieży

Jak mówią pomysłodawczynie grupy: „pragniemy, aby nasze spotkania stały się źródłem inspiracji płynących z tego, co w nas podobne i różne”. 

Sesje mają formę otwartą. Poruszamy tematy oraz realizujemy aktywności zaproponowane przez grupę, co ułatwia rozwijanie własnego potencjału.

Najbliższe spotkania: 12 i 26 września od 18:00 do 20:00

grupę prowadzą:

justyna kiraga

e-mail: justyna.kiraga@gmail.com

tel.: +48 601 809 063

kamil gulik

e-mail: kamilrgulik@gmail.com

tel.: +48 881 721 049