Skip to content Skip to footer
Grupa dla młodzieży

Grupa dla młodzieży

Grupa dla młodzieży Hangar przeznaczona jest dla osób w wieku 16-26 lat.

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu i są doskonałą okazją do poznania nowych osób i porozmawiania o ważnych dla siebie sprawach w gronie osób, które rozumieją naszą sytuację.

!

Najbliższe spotkania grupy odbędą się 14 i 21 maja o 19:00. 
Z powodu pandemii koronawirusa spotkania odbywają się w formie online. Aby otrzymać link należy napisać zgłoszenie na adres [email protected] W treści prosimy o podanie nazwy grupy oraz terminu. Wiadomość z linkiem zostanie przesłana w dniu spotkania.

i

Jak wyglądają spotkania grupy?
Spotkania mają formułę otwartą, a więc realizowane są tematy, które proponują i wnoszą osoby uczestniczące. Rozmawiamy o Waszych bieżących sprawach, dzielimy się doświadczeniami, wspieramy się wzajemnie. Spotkania są moderowane przez doświadczone osoby prowadzące, które dbają o wzajemny szacunek i przestrzeganie przyjętych przez grupę zasad.

Czy mogę uczestniczyć w spotkaniu z wyłączoną kamerką?
Nie. Ze względu na komfort wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu wymagamy, by kamerki były włączone. To ważne, aby widzieć, z kim rozmawiamy.

Czy do spotkań grupy można dołączyć w dowolnym momencie?
Tak. W każdym spotkaniu uczestniczą zarówno osoby pojawiające się na nich regularnie, jak i zupełnie nowe. Każda grupa jest otwarta i nowe twarze są bardzo mile widziane.

Osoby prowadzące

Zofia Czerwińska

Zofia Czerwińska

Psycholożka, Certyfikowana Specjalistka Psychoterapii Uzależnień (certyfikat nr SP/1646/2019). Ukończyła I stopień Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Studium Dialogu Motywującego. Naukę kontynuuje w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt, a jakość swojej pracy poddaje regularnej superwizji. Prowadzi prywatną praktykę w Centrum Psychoterapii Integralnej, grupę wsparcia w Pracowni Motywacji i Zmian oraz pracuje w Poradni MONAR w Poznaniu. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, dba o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera wzajemnego szacunku i akceptacji, a w relacji terapeutycznej ważna jest dla niej autentyczność i zaufanie.

Justyna Kiraga

Justyna Kiraga

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychologia kliniczna, seksuologia kliniczna). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu oraz w Regionalnym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonych przez SexCouchU Dr Patti Britton PhD; „Przemilczane „S” oraz pomijane „G” czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej”, czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej i Terapii Systemowej. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi poradnictwo seksuologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne i zajęcia edukacji seksualnej. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Swoją pracę poddaje superwizji.