Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy to program wsparcia organizacji społecznych finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Funduszy EOG. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. 

Grupa Stonewall wzięła udział w pierwszym konkursie tematycznym i otrzymała dotację w wysokości 67 500 euro na wsparcie psychologiczne i prawne społeczności LGBT+. Te pieniądze pomogą nam na trzy sposoby. 

Po pierwsze – finansujemy za nie pomoc psychologiczną dla osób LGBT+ i ich rodzin. Dzięki funduszom możemy oferować Wam: 

  • indywidualne konsultacje psychologiczne 
  • udział w grupie dla młodzieży HANGAR 
  • udział w grupie dla osób transpłciowych i niebinarnych KOKON
  • udział w grupie dla rodziców i rodzin osób LGBT+ 

Wszelkie informacje na temat oferowanych przez nas form pomocy znajdziecie w zakładce “WSPARCIE”. 

Po drugie, możemy oferować Wam bezpłatne konsultacje prawne. Pomoc mogą otrzymać osoby fizyczne należące do społeczności LGBT+, które doświadczają problemów w sferze prawnej związanych ze swoją nieheteronormatywnością. Aby z nich skorzystać, należy skontaktować się z nami mailowo i opisać sprawę, z którą się do nas zwracacie. W odpowiedzi nasz prawnik poinformuje, czy jesteśmy w stanie pomóc i jak będą wyglądać kolejne kroki w danej sytuacji. 

Piszcie do nas na adres [email protected] 

Po trzecie, fundusze z programu Aktywni Obywatele pozwalają nam finansować jeden etat osoby na stałe zatrudnionej w stowarzyszeniu. Dzięki temu możemy dalej się profesjonalizować i rozwijać. 

Pytania? Wątpliwości? Piszcie na adres [email protected]