SKLEP

Wsparcie indywidualne

Wsparcie indywidualne

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych oferowanych przez Grupę Stonewall!

Konsultacje odbywają się w formie spotkania lub online. Prosimy o kontakt mailowy z dyżurującymi osobami w celu umówienia terminu. Adresy mailowe znajdują się poniżej.

Ważne informacje

Nasza pomoc adresowana jest do osób LGBT+, które ukończyły 16 lat, oraz innych osób, o ile zgłaszana sprawa dotyczy tematyki LGBT+. Przykładowo: z konsultacji może skorzystać osoba LGBT+ zmagająca się ze stanami depresyjnymi, problemami w związku lub brakiem akceptacji ze strony otoczenia, ale także osoba nie identyfikująca się jako LGBT+, która chce porozmawiać o kimś ze swojego otoczenia lub wątpliwościach dotyczących własnej orientacji lub tożsamości płciowej.

Nie prowadzimy terapii. Konsultacje mają na celu rozpoznanie źródeł przeżywanej trudności i wsparcie w procesie poszukiwania dalszej pomocy.

Konsultacje odbywają się w formie tradycyjnej lub online. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się mailowo z osobą pełniącą dyżur w danym miesiącu. W temacie maila napisz „Grupa Stonewall – konsultacja„. 

Dyżur w tym miesiącu:

Mateusz Białas

mts.bialas@gmail.com

Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kompetencje nabywa w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Doświadczenie zawodowe rozwija pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz w ramach współpracy w Stowarzyszeniu Grupa Stonewall. Jest stałym uczestnikiem kwalifikowanych krajowych konferencji seksuologicznych, jak również innych konferencjach z zakresu psychoterapii. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodymi dorosłymi prowadząc poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne oraz psychoterapię w podejściu psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Przestrzega zasad kodeksu etycznego psychologa oraz kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego Superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Justyna Kiraga

justyna.kiraga@gmail.com

Ukończyła psychologię ze specjalnością Psychologia Kliniczna i Seksuologia Kliniczna oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie szkoli się w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Pracuje w oparciu o założenia terapii systemowej i narracyjnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” oraz uczestniczyła w licznych kursach w Polsce i za granicą z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii. Prowadzi psychoterapię i grupy psychoedukacyjne, udziela konsultacji seksuologicznych i poradnictwa seksuologicznego. Doświadczenie zdobywała na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu,  Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „Amonaria” w Poznaniu,  Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Zalasewie.  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii i seksuologii. Dodatkowo podnosi kwalifikacje z obszaru terapii par szkoląc się w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach EFT w Polskim Instytucie EFT. We współpracy ze Stowarzyszeniem Stonewall współprowadzi Grupę Hangar i Wokół Coming Outu.