Skip to content Skip to footer
Bezpłatna pomoc psychologiczna

Wsparcie indywidualne

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych oferowanych przez Grupę Stonewall!

Konsultacje odbywają się w formie spotkania lub online. Prosimy o kontakt mailowy z dyżurującymi osobami w celu umówienia terminu. Adresy mailowe znajdują się poniżej. 

i
  • Nasza pomoc adresowana jest do osób LGBT+, które ukończyły 16 lat, oraz innych osób, o ile zgłaszana sprawa dotyczy tematyki LGBT+. Przykładowo: z konsultacji może skorzystać osoba LGBT+ zmagająca się ze stanami depresyjnymi, problemami w związku lub brakiem akceptacji ze strony otoczenia, ale także osoba nie identyfikująca się jako LGBT+, która chce porozmawiać o kimś ze swojego otoczenia lub wątpliwościach dotyczących własnej orientacji lub tożsamości płciowej.
  • Nie prowadzimy terapii. Konsultacje mają na celu rozpoznanie źródeł przeżywanej trudności i wsparcie w procesie poszukiwania dalszej pomocy.
  • Konsultacje odbywają się w formie tradycyjnej lub online. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z osobą pełniącą dyżur w danym miesiącu.

Dyżury

Justyna Kiraga

Justyna Kiraga

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychologia kliniczna, seksuologia kliniczna). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu oraz w Regionalnym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonych przez SexCouchU Dr Patti Britton PhD; „Przemilczane „S” oraz pomijane „G” czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej”, czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej i Terapii Systemowej. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi poradnictwo seksuologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne i zajęcia edukacji seksualnej. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Swoją pracę poddaje superwizji.

Mateusz Białas

Mateusz Białas

Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje kompetencje podnosi w ramach podyplomowych studiów „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, oraz całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywał w ramach staży na oddziałach psychiatrycznych, aktualnie zajmuje się pracą z osobami dorosłymi przeżywającymi trudne sytuacje życiowe. W kontakcie z drugim człowiekiem ceni różnorodność i bogactwo wnoszonych doświadczeń.