Skip to content Skip to footer
Bezpłatna pomoc psychologiczna

Wsparcie indywidualne

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychologicznych oferowanych przez Grupę Stonewall!

Konsultacje odbywają się w formie spotkania lub online. Prosimy o kontakt mailowy z dyżurującymi osobami w celu umówienia terminu. Adresy mailowe znajdują się poniżej. 

i
  • Nasza pomoc adresowana jest do osób LGBT+, które ukończyły 16 lat, oraz innych osób, o ile zgłaszana sprawa dotyczy tematyki LGBT+. Przykładowo: z konsultacji może skorzystać osoba LGBT+ zmagająca się ze stanami depresyjnymi, problemami w związku lub brakiem akceptacji ze strony otoczenia, ale także osoba nie identyfikująca się jako LGBT+, która chce porozmawiać o kimś ze swojego otoczenia lub wątpliwościach dotyczących własnej orientacji lub tożsamości płciowej.
  • Nie prowadzimy terapii. Konsultacje mają na celu rozpoznanie źródeł przeżywanej trudności i wsparcie w procesie poszukiwania dalszej pomocy.
  • Konsultacje odbywają się w formie tradycyjnej lub online. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z osobą pełniącą dyżur w danym miesiącu.

Dyżury

Justyna Kiraga

Justyna Kiraga

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalności: psychologia kliniczna, seksuologia kliniczna). Jest absolwentką studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Terapii Psychiatrycznej i Psychologicznej „AMONARIA” w Poznaniu oraz w Regionalnym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Uczestniczyła w licznych kursach z zakresu edukacji seksualnej i seksuologii, np. „SAR: Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” prowadzonych przez SexCouchU Dr Patti Britton PhD; „Przemilczane „S” oraz pomijane „G” czyli Seksualność i Gender w pomocy psychologicznej”, czy rocznym cyklu specjalistycznych szkoleń w ramach projektu „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT” organizowanych przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych. Obecnie szkoli się w nurcie Analizy Transakcyjnej i Terapii Systemowej. Udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi poradnictwo seksuologiczne, warsztaty antydyskryminacyjne i zajęcia edukacji seksualnej. Specjalizuje się w pracy na rzecz mniejszości społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej. Swoją pracę poddaje superwizji.